Với hội nghị chuyên đề do UL - công ty hàng đầu trong lĩnh vực chứng nhận an toàn sản phẩm tại Mỹ tổ chức, TMP mang đến một không gian chuyên nghiệp nhưng gần gũi, giúp người tham gia có thể tương tác, trao đổi qua lại, cùng nhau học hỏi và thu nạp những kiến thức chủ đạo nhất, phục vụ cho hoạt động doanh nghiệp. Động thời, các diễn giả đến từ UL hoàn thành nhiệm vụ truyền đạt kiến thức của mình.

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?