Nằm trong top Viral Clip cảm động nhất Tết 2016, Neptune đã mang thương hiệu của mình đến gần hơn trái tim của người tiêu dùng. Chiến dịch "Tết Đoàn Viên" thật sự thành công và tuyệt vời.

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?