Chang Kang Kung là chuỗi nhà hàng sử dụng phương pháp chế biến mới lạ: phương pháp hấp thủy nhiệt Hong Kong. Sự khác biệt tiên phong là điểm mới, nhưng cũng chính là điểm khó khăn trong Marketing, vì chưa ai biết concept này ở Việt Nam cũng như giá trị của nó, khi mà đơn giá bữa ăn luôn là rào cản.

Nhờ hiểu đúng tâm lý & thị hiếu khách hàng, TMP đã đưa ra một chiến dịch định vị hình ảnh chuyên biệt & phù hợp nhất; để sau chiến dịch, khi nhắc đến CKK, KH thích thú & sẵn sàng đến vì đây là chuỗi nhà hàng phục vụ những món ăn tươi ngon, chất lượng, tốt cho sức khỏe.

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?