QUATEST 3 là đơn vị thử nghiệm - giám định - chứng nhận hàng đầu Việt Nam.

Vấn đề lâu năm của QUATEST 3 là làm sao chuyển đổi ngôn ngữ khoa học, khô cứng, qua các ngôn ngữ giúp số đông thị trường, người tiêu dùng, những người không hiểu sâu về kiến thức chuyên môn thử nghiệm - giám định - chứng nhận có thể đọc hiểu và liên hệ tư vấn dịch vụ, đồng thời vẫn đảm bảo tính đúng đắn của kỹ thuật, của từng ngành sản phẩm áp dụng.

TMP đã giải quyết chuyện đó qua việc sáng tạo nội dung, thiết kế các tài liệu tư vấn dịch vụ sát với từng ngành bằng những ngôn ngữ gần gũi với người xem ở từng ngành, giúp cho Khách hàng tiếp cận dịch vụ của QUATEST 3 nhanh hơn, gần gũi hơn, qua đó hỗ trợ phát triển việc kinh doanh của QUATEST 3.

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?