Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập SAVICO đã được tổ chức thành công vào sáng ngày 30 tháng 8 năm 2017 tại hội trường của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.
Sự kiện cho thấy sự phát triển bền vững của một thương hiệu đã tạo được uy tín trong cộng đồng kinh doanh trong và ngoài nước về công cụ, sự sáng tạo, nỗ lực và sự bền bỉ của nhân viên SAVICO trong nhiều thế hệ.
 
 

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?