Ngày 18/10/2016 tại TPHCM diễn ra lễ ký kết Thỏa thuận liên kết trong chứng nhận sản phẩm xuất khẩu giữa Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường QUATEST 3 và UL. Là điểm nhấn quan trọng hỗ trợ thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, TMP xây dựng không khí buổi lễ trang trọng, tạo thiện cảm và ấn tượng trước các đối tác nước ngoài về tính kỷ luật của con người Việt Nam, mở đường cho sự trao đổi, nhân rộng mô hình trong tương lai. 

 

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?