Công ty TNHH ô tô Trường Hải được thành lập vào ngày 29 tháng 4 năm 1997, có trụ sở tại số 19 đường số 2A, khu công nghiệp Biên Hòa II, tỉnh Đồng Nai. Người sáng lập là ông Trần Bá Dương, hiện là Chủ tịch THACO.

 

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?