Chúng tôi được giao trọng trách quan trọng: Xây dựng cuốn kỷ yếu ghi dấu lại hành trình 15 năm của Khí Cà Mau – một đơn vị trực thuộc Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS

Có 3 thách thức:

  1. Một câu chuyện ý nghĩa khiến người được tặng kỷ yếu thấy mình trong câu chuyện, hào hứng xem từng phần và khắc khoải chiêm nghiệm

  2. Cách làm mới, khác mô tuýp cũ để nêu bật dấu ấn kcm nhưng phù hợp đặc thù nhiều vấn đề của một đơn vị nhà nước

  3. Hiệu quả ngân sách và mang tính lưu giữ thực tế 

Chúng tôi đã cùng Ban Biên Tập Khí Cà Mau, xử lý vấn đề theo một góc nhìn mới mẻ: định nghĩa KCM trong mỗi người là khác nhau, đo đó, chúng tôi không tìm kiếm 1 định nghĩa hay 1 mục lục đúng đắn với mọi người, thay vào đó chúng tôi thuyết phục khách hàng hiểu và thừa nhận rằng KCM được xây dựng từ một hành trình dài của những con người luôn miệt mài, vững tin hướng về phía trước, mỗi chi nhánh, mỗi bộ phận, mỗi người có một nhiệm vụ riêng, nhưng tất cả đều hướng vì cái chung của Ngành Khí: Khát vọng Tiên phong và cống hiến vì lý tưởng chung của Ngành, của tập thể, giấu lại đằng sau những câu chuyện chưa bao giờ kể..., nó ý nghĩa hơn cả những thành quả hiển thị ra bên ngoài.

Với thông điệp này, chúng ta sẽ để cho từng con người đã miệt mài, bên trong KCM thì đó có thể là những lãnh đạo tiêu biểu, là những người nhân viên bình dị, và cả người nhà của nhân sự KCM, bên ngoài KCM thì đó có thể là lãnh đạo đơn vị chủ quản, là chính quyền các tỉnh, là đối tác ... ai cũng có những câu chuyện để chia sẻ. Chính họ, sẽ viết lên những câu chuyện nhỏ trong câu chuyện lớn 15 năm của KCM.

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?