Với việc tập trung 5 ngành chiến lược chứ không làm đại trà, trong đó có ngành Sản xuất Công nghiệp, TMP hiểu công thức làm thương hiệu của ngành sản xuất chăn nuôi công nghiệp một cách chuyên sâu và thành thục, trong đó một Website chỉnh chu là một công cụ bán hàng hiệu quả trước mắt cũng như lâu dài.

Chúng tôi lấy cảm hứng cho website từ những tư liệu hình ảnh thật được thu thập tại doanh nghiệp, TMP giải quyết 3 vấn đề phức tạp cho 01 doanh nghiệp sản xuất chăn nuôi công nghiệp hàng đầu ở Đông Nam Bộ - Bình Minh Group:

- Thể hiện quy mô và tầm vóc công ty một cách khéo léo, tế nhị.

- Tích hợp hệ thống tra cứu nguồn gốc Online, thuận tiện cho khách hàng B2C.

- Tích hợp hệ thống tài liệu bán hàng Online để Nhân viên Kinh doanh thuận tiện bán hàng & giới thiệu sản phẩm cho nhóm B2B.

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?