Nội dung thể hiện quy mô nhà máy cả về diện tích lẫn công nghệ hiện đại - nơi cho ra đời các sản phẩm Bus THACO thay cho lời cam kết về chất lượng sản phẩm. Cùng với đó là thông điệp nâng tầm sản phẩm thương hiệu Việt trên thương trường quốc tế khi bước vào hội nhập. Mang lại giá trị cho khách hàng cũng như cho đất nước.

watch the film

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?