Đến với TMP lần này đó là Liên minh các tổ chức chứng nhận/kiểm định/kiểm tra Đông Nam Á, do 6 tổ chức kiểm định chất lượng mạnh nhất Châu Á thành lập. Là diễn đàn trao đổi của toàn khu vực, TMP đề xuất thiết kế sáng tạo mang phong cách hiện đại, kết hợp những hiệu ứng chuyển động thể hiện sự dịch chuyển, liên kết trong khu vực. Đồng thời, không gian và nội dung biên tập được hiển thị một cách đồng đều giữa các tổ chức, thể hiện tính công bằng, hướng đến mục tiêu hợp tác, phát triển lâu dài mà liên minh hướng đến.

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?