Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 - gọi tắt là Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) là tổ chức khoa học công nghệ công lập trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng – Bộ Khoa học và Công nghệ từ năm 1976.

Một thương hiệu lâu đời với hơn 40 năm hình thành và phát triển dựa trên hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại và chuẩn mực, được điều hành bởi đội ngũ nhân sự vững kiến thức, giàu kinh nghiệm, QUATEST 3 đã nỗ lực và được công nhận là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

sẵn sàng cho một trải nghiệm ấn tượng ?